Gói nhà thông minh full chỉ với 12tr

Gói nhà thông minh full chỉ với 12tr bao gồm: 1. Bộ trung tâm: 1 bộ 2. Công tắc thông minh điều khiển 3, 4 line: 6 bộ 3. Camera: 2 bộ 4. Loa thông minh google mini …

Gói nhà thông minh full chỉ với 12tr Chi tiết »